Max7

Over Max7

De Max7 website kenmerkt zich door een verscheidenheid aan werkmiddelen van de Bijbel met inbegrip van leerplan, video's, muziek, en trainingsmateriaal voor gebruik door de kinder-, jonge mensen-, sport- of de creatieve bediening. Deze wereldwijde netwerk ondersteunt vrijwillig het werk van evangelisatie, het helpen van kinderen en jong volwassenen om hun leven met Jezus "Max, 7" dagen per week te leven - zoals beschreven wordt in Johannes 10:10.

Met een makkelijk te gebruiken meertalige onderzoeksfunctie, staat de website gebruikers toe om door middel van een vers of sleutelwoord uit de Bijbel, werkmiddelen te vinden.

Bovendien stelt het Max7 netwerk participerende deelnemers in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van werkmiddelen door terugkoppeling en het opladen van nieuwe middelen op de site.

De regelmatige updates van nieuwe Max7 middelen kunnen ook worden doorgevoerd door de "RSS feeds" van de website te betreden, zodat de gebruikers in aanraking kunnen blijven met nieuwe toevoegingen.

Verklaring van Geloof

De Max7 website's verklaring van geloof, is afkomstig van [http://www.lausanne.org/lausanne-1974/lausanne-covenant.html Lausanne Covenant]

Achtergrond

De woorden van Jezus klinken nog luid in de oren van al zijn discipelen, "Laat de kinderen tot Mij komen..." De uitdaging is juist dat er zoveel kinderen zijn.

Er zijn nog nooit zoveel kinderen en jonge mensen in de wereld geweest als vandaag. Meer dan 2.1 miljard zijn onder de 15 jaar. De V.N. schat dat dit aantal tot het jaar 2031 zal blijven groeien. Één derde van deze kinderen heeft zelfs nog nooit van het evangelie gehoord.

De kerken, de Christelijke Missionaries, bureaus en de leiders begrijpen veel meer de behoefte om mensen aan Jezus te introduceren terwijl zij jong zijn. Het schijnt naarmate mensen ouder worden, zij mogelijk minder reageren op het evangelie.

Het buitengewone werk gebeurt onder de kinderen en jonge mensen door sport outreach, door lokale kerkclubs, door kinder gebedsgroepen. Zelfs met kinderen uit allerlei leefomstandigheden, teveel om op te noemen.

Een ieder die uitstapt om de universele missie opdracht met betrekking tot kinderen te vervullen, wordt bewust gemaakt van tenminste "drie uitdagingen...."

1. De plaatsen waar de meeste kinderen leven (Azië, Afrika, Midden-Oosten en Latijns Amerika) zijn de eigenlijke plaatsen waar de kerken de minste werkmiddelen en trainingen hebben.

2. Op deze plaatsen zijn er ongeveer 2 miljoen kerken in de wereld met ongeveer 70% gebrek aan middelen om te evangeliseren, het discipelen en het opvoeden van kinderen in hun geloof.

3. Terwijl evangelisatie kan plaatsvinden in een persoonlijke ontmoeting, door één enkele werkmiddel of via massamedia, beval Jezus ons nooit om bekeerlingen maar discipelen te maken. Dit vergt tijd en een lange termijn relatie.

Geen een agentschap, denominatie of groep heeft de mogelijkheid of de middelen om deze uitdagingen aan te gaan.

Max7 is een reactie op deze uitdagingen. Het is in staat om verschillende delen van het Lichaam toe te laten. Om samen te werken en de sterke punten te delen om in het geheel te dienen.

De zeven waarden van Max7

 • "BIJBEL-GEBASEERD" - Max7 is een bibliotheek van werkmiddelen om kinderen en jonge mensen te helpen in hun ontdekking naar God en de relatie die zij met Hem kunnen hebben, zoals wordt beschreven in de Bijbel: 2 Timotheüs 3:16.

 • "NETWERK" - Max7 is een netwerk van vrijgevige medewerkers, donors en gebruikers die vrijwillig delen in de werkmiddelen om kinderen en jonge mensen te bereiken en te discipelen: 1 Korinthiërs 12:12-18.

 • "RELATIES" - Max7 erkent dat jonge mensen 7 dagen per week een levendige geloofsrelatie kan hebben met Jezus. Het is discipelen van kinderen en jonge mensen door het in gang houden van doorlopende relaties: Mattheüs 19: 13-14.

 • "KWALITEIT" - Max7 gelooft dat elke kerk, leider en kind kan bijdragen in het Koninkrijk van God. 1 Corinthians 12:4-6.

 • "LEIDERSCHAP" - Max7 is geëngageerd tot hoog gekwalificeerde leiderschapsontwikkelingen, gericht op het verstrekken van discipelschaps- en trainingsmaterialen: Hebreeën 13:6-8.

 • " CREATIVITEIT" - Max7 gaat over het voorzien op innovatieve manieren om verbinding te maken en impact te hebben op het leven van kinderen en jonge mensen: 1 Corinthians 9:22

 • "TRANSFORMATIE" - Max7 gaat over het aanbrengen van veranderingen in levens, kerken en gemeenschappen. Daar zij volgelingen van Jezus zijn en het MAXIMALE eruit willen halen: 2 Corinthians 5:17.

U en Max7

Max7 is een instrument om universeel creativiteit door te trekken die het "Lichaam van Christus" overvloedig kan dienen en wereldwijd toestaat om van nut te zijn in het Koninkrijk.

Als deel van de Max7 eenheid, hebt u de kans om bij te dragen aan de terugkoppeling over werkmiddelen met inbegrip van alternatieven en gebruikte aanpassingen, of enkel uw ervaringen.

U kunt ook werkmiddelen op Max7 doneren, die u zelf eerder hebt gebruikt, en beschikbaar maken voor anderen.

Er zijn geen personen of organisatie's verantwoordelijk voor Max7. Christenen van over de hele wereld zijn samen toegetreden om Max7 mogelijk te maken. De organisaties, de kerken en de individuen werken in partnership om het Koninkrijk te dienen door allerlei werkmiddelen te doneren en Max7 een werkelijkheid te maken.

Alle bijdragen aan Max7 zijn anoniem, daarom zult u geen bedrijfslogo's, merken of namen vinden die aan middelen zijn verbonden. Alle bijdragen worden vrijwillig geleverd en ontvangen daarvoor geen betaling van Max7. Alle kosten met betrekking tot de productie van de werkmiddelen, worden gedragen door de producenten zelf. Alle kosten met betrekking tot de productie worden vrijwillig gedragen door de producenten zelf.

Wat kunt u doen

 • Bidt voor een universele impact van het evangelie voor de kinderen

 • TOEVOEGEN VAN WERKMIDDELEN op de website van Max7 [mailto:resources@max7.org resources@max7.org]

 • DOWNLOAD en maak gebruik van de werkmiddelen van Max7

 • SCHENK aan de ontwikkeling van deze middelen bibliotheek

 • VERTEL anderen die deze middelen nodig hebben